کد دعای فرج برای وبلاگ

امام زمان
10:24 ق.ظ
32
زندگی زیباست

زندگی زیباست....

به زیبایی چشمهای پُف کرده از

هِق هِق های شَبانه

به زیبایی بغــض نَفَس گیـر روزانه...

به زیبای قلب تکه تکه شُده اَز شکستنهای بیشمار

بـه زیبایی نفسی که از تَنگی بالا نمیایـد ...

به زیبایی تمام شُدن تدریجی من ...

آری

زندگی زیباست  ...